Základné diela KAFOMETOV

0

Počet produktov: 0

Cena: 0,00 €

KAFOMET pre základné školy > Základné diela KAFOMETOV

KAFOMET ISCED 1 v praxi 1. – 4. ročníka ZŠ – CD

Inovatívne námety na vyučovanie pre 1. stupeň ZŠ zoradené do tematických oblastí: jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, príroda a spoločnosť, človek a hodnoty, umenie a kultúra – zdr…

KAFOMET tvorivého učiteľa pre 1. st. na CD

Dodanie do 21 dní

25,00 €

Inovatívne metódy, námety na rozvoj funkčnej gramotnosti a hry pre 1. stupeň ZŠ. Prináša svieže námety na každodenné použitie a reaguje na aktuálne potreby učiteľov s cieľom uľahčiť im prácu, ušetriť …