Vzdelávacie kartičkové hry 1

0

Súbor vzdelávacích hier s metodikou od skúsenej pedagogičky a lektorky Hejného metódy obsahuje až 4 samostatné hry, ktoré môže hrať jedno, ale súčasne i 30 detí. Všetky hry sú vhodné pre deti od 4 do 8 rokov.

Hry sú zamerané na rozvoj: SLUCHU, ZRAKU, MYSLENIA (TVARY, POČET) a LOGIKY (SÚVISLOSTI) DETÍ.

Štyri kvalitné hry s metodikou  v jednej veľkej škatuli!
Hra obsahuje až 240 pevných kartičiek formátu 4,5 x 4,5 cm.

1. HRA – nájdi kartičku s rovnakou začiatočnou hláskou

Hra zameraná na rozvíjanie sluchového vnímania. Na 30 kartičkách sú rozmanité obrázky aj s prvou hláskou ich pomenovania, na ďalších 30 kartičkách sú len obrázky. Úlohou detí je hľadať tie obrázky, ktoré začínajú rovnakou hláskou.

2. HRA – priraď kartu s rovnakým počtom geometrických tvarov

Hra zameraná na rozvíjanie myslenia a pamäti. Učí deti priradiť správny počet a uvedomiť si geometrický tvar. 60 kartičiek.

3. HRA – nájdi rovnakú kartičku

Hra zameraná na rozvíjanie zrakového vnímania. 60 kartičiek.

4. HRA – čo k sebe patrí

Hra zameraná na rozvíjanie logického myslenia. 60 kartičiek.

Veľkou výhodou hry je, že je premyslená tak, aby sa súčasne mohla hrať aj celá trieda detí, a pritom sa môžu striedať pri rôznorodých aktivitách.

“Tieto vzdelávacie kartičkové hry s metodickým materiálom vznikali niekoľko rokov. Zistila som, že metóda výučby pomocou kartičiek deti veľmi baví, považujú ju za hru a sú vďaka nej schopné naučiť sa ľahko nové veci.” autorka

Návod v slovenskom a českom jazyku.

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie