VÝUČBOVÝ PROGRAM VESELÁ LIENKA

0

Originálny slovenský výučbový program na rozvoj kľúčových kompetencií detí v predškolskom a mladšom školskom veku. Vhodné pre deti v MŠ, na I. stupni ZŠ, pre deti s poruchami učenia a pozornosti (ADD a ADHD).

Program rozvíja u detí:

  • poznávanie farieb, tvarov a veľkostí,
  • poznávanie plošných geometrických tvarov,
  • základné zručnosti pri práci s počítačom,
  • jemnú motoriku,
  • tvorivosť a koncentráciu,
  • schopnosť riešiť problémové úlohy.

Softvér je jednoducho a prehľadne spracovaný, aby zaujal každé dieťa. Jednotlivé aktivity sú zamerané na poznávanie farieb, veľkostí, geometrických tvarov, precvičovanie jemnej motoriky a pod. Odborníci ho odporúčajú aj pre deti  s poruchami učenia a pozornosti (ADD a ADHD). Úlohy, ktoré deťom zadáva lienka, aktivizujú ich koncentráciu. Po splnení úlohy dostávajú od lienky spätnú väzbu. Program sa dá využiť individuálne pri praći s PC alebo na interaktívnej tabuli.

AUTORKA: Mgr. Anita Krommerová a kol., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava. 

RECENZENTI A ODBORNÍ GARANTI:

doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava; 

Mária Kozlíková, MPC Bratislava;

Mgr. Tatiana Alexovičová, MPC Prešov;

PaedDr. Gabriela Strýčková, MŠ Švantnerova, Bratislava;

Mgr. Janka Pekárová, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava.

Na CD nájdete softvér s pokynmi v 5 jazykových mutáciách – slovenčina, angličtina, čeština, poľština, maďarčina. Dá sa preto využiť napríklad aj pri výučbe anglického jazyka. Je vhodný nielen pre MŠ, ZŠ, ale i na domáce použitie.

Význam a praktickosť softvéru v recenzii ocenil aj odborný časopis EFETA ‒ otvor sa.

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie