Subscribe success

0

Digitálne zručnosti.

S pandémiou sa ukázalo, že digitálni domorodci neexistujú (alebo ak ich je málo) a že digitálna negramotnosť je na školách a univerzitách stále príliš rozšírená. Ako sa uvádza v Európskej bielej knihe23, od roku 1995 je nevyhnutné, aby digitálna gramotnosť zahŕňala všetkých mladých ľudí, aby budúci občania mali zručnosti (Calvani, Fini, Ranieri, 2010), ktoré sú teraz nevyhnutné v prepojenej spoločnosti.

Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné, aby príprava budúcich učiteľov škôl všetkých stupňov vyčlenila väčší priestor IKT na vyučovanie. Aby sa študenti naučili, ako efektívne využívať vzdelávacie technológie, je dôležité, aby vyučovanie integrovalo digitálny rozmer do vyučovacích činností a aby učitelia prijali zmiešané metodiky, v ktorých sú analógové a digitálne integrované v rovnakej ceste.

Politika digitálnej školy.

Predchádzajúce body je možné realizovať len vtedy, ak sa pre školy a univerzity bude presadzovať skutočná digitálna politika, ktorá bude mať konkrétnu podobu v definovaní presných cieľov, investícií a overení dosiahnutých výsledkov. S Národným plánom digitálnej školy24 sa tento proces začal, ale to, čo sa objavilo v posledných mesiacoch, silne spochybňuje dosiahnuté výsledky.

Nestály rozvoj IKT v školách, nedostatok metodických zručností vhodných pre prostredie IKT, nedostatok technológií sú len niektoré z indikátorov, ktoré poukazujú na pretrvávanie veľkých rozdielov v rámci vzdelávacieho systému. Popri veľmi inovatívnych realitách naďalej existujú situácie veľkého zaostalosti, ktoré robia školský systém rozhodne nerovným.

Politiky centrálnych a periférnych škôl musia zabezpečiť reorganizáciu modelov šírenia IKT a podporu odbornej prípravy primeranej dobe, mimo nej a bez ohľadu na prítomnosť alebo neprítomnosť pandémií.

Letný návrh: „Nikto nezostáva pozadu: letné kurzy obnovy a posilňovania“.

V medzinárodnom meradle bol zdôraznený problém rozdielu, ktorý sa medzi študentmi postupne zväčšuje v dôsledku rôznych možností používania DAD. Letná prestávka (ktorá sa už vyznačuje známym „décalage“ pre znevýhodnených maloletých) riskuje zhoršenie situácie. Preto je počas leta potrebná intenzívna podpora na riešenie vzdialeností medzi žiakmi (Zalaznick, 2020) 25.

Do tohto kontextu je zasadený projekt „Nikto nezostáva pozadu“, vyvinutý Univerzitou a Polytechnikou v Turíne, ktorého cieľom je pôsobiť proti negatívnym dopadom na učenie sa blokády, a to aj vzhľadom na neistotu ohľadom budúceho školského roka.

Program zabezpečuje plánovanie a realizáciu dištančných kurzov na obnovu a posilnenie školských zručností nevyhnutných na podporu motivácie a úspechu žiakov alebo študentov v ťažkostiach.

Príjemcami je 330 detí vo veku od 6 do 11 rokov (patriacich do 26 komplexných inštitúcií), po ktorých nasleduje 94 stážistov v oblasti primárneho vzdelávania a pedagogických vied, vyškolených a kontrolovaných tímom viac ako

20 učiteľov z Univerzity v Turíne a Politecnico a lektorov stáží. Pre každého maloletého je určené intenzívne sprevádzanie 32 hodín, čiastočne v skupinách a čiastočne individuálne. Aktivita sa realizuje vo dvojiciach pre žiakov nehovoriacich po taliansky a s prevahou individuálnej intervencie, s inzerovaním v skupine rovesníkov, pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu