Samostatné aktualizácie

0

Počet produktov: 0

Cena: 0,00 €

KAFOMET pre materské školy > Samostatné aktualizácie

1. aktualizácia KAFOMETU KAUČING MŠ

Trvalo nedostupné

29,00 €

Obsahuje 12 príspevkov – na každú vzdelávaciu oblasť aspoň jeden a tiež užitočné informácie aktuálnych o zmenách v právnych predpisoch od PaedDr. I. Uváčkovej zo ŠŠI a o škole v prírode od PhDr. V. H…

10. aktualizácia KAUČING MŠ

4. aktualizácia KAFOMETU KAUČING MŠ

Nájdete v nej 15 inšpiratívnych príspevkov vrátane dôležitých a aktuálnych informácií pre vedenie materskej školy od Dr. V. Hajdúkovej, Dr. I. Uváčkovej a Ing. J. Belešovej.

5. aktualizácia KAFOMETU KAUČING MŠ

Detský muzikál Darček pre mamičku, pokusy o statickej elektrine, jarné aktivity… všetko v tejto aktualizácii a ešte oveľa viac.

8. aktualizácia KAFOMETU KAUČING MŠ

12 inšpiratívnych príspevkov zameraných najmä na zimné obdobie, ako aj dôležité informácie o aktuálnych zmenách v právnych predpisoch od Dr. V. Hajdúkovej.