Súbor CD STO INŠPIRÁCIÍ pre 1. – 2. a 3. – 4. roč.

0

Súbor dvoch kníh v PDF formáte na CD s viac ako 200 pracovnými listami na rôzne vyučovacie predmety – pestrý súbor pracovných listov na CD, vďaka ktorému budú mať vždy pre svojich žiakov k dispozícii širokú ponuku zaujímavých úloh, doplňovačiek, šifrovačiek, tajničiek, prešmyčiek a iných problémových úloh.

* Rozmanité pracovné listy a cvičenia na: slovenský jazyk a literatúru, matematiku, anglický jazyk, prírodovedu, vlastivedu. Pri každom cvičení uvedené: ročník, vyučovací predmet a učivo. Vtipné ilustrácie – opakovanie učiva hrou. Cvičenia odskúšané v praxi. Príloha – riešenia jednotlivých úloh. Jednoduché použitie – vytlačte si len tie pracovné listy a toľko, koľko potrebujete.

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie