Deutsch 2 – pre žiakov so ŠVVP

0

Ilustrovaná učebnica pre deti so špecifickými poruchami učenia pre 4 ročník ZŠ. Učebnica nadväzuje na titul Deutsch 1. Vychádza zo skúseností autorky s deťmi so špecifickými poruchami učenia, ale je vhodná aj pre slabších žiakov bez porúch učenia. Jej zámerom je naučiť deti komunikovať v cudzom jazyku a pochopiť zákonitosti a funkcie cudzieho jazyka. Tento cieľ by mali učitelia aj žiaci dosahovať nenásilným a zábavným spôsobom.

Učivo je rozdelené do 8 tematických celkov, ktoré sú vzájomné poprepájané prostredníctvom postáv piatich detí. Každá lekcia je ukončená reáliami, aby mali deti možnosť zoznámiť sa s nemecky hovoriacimi krajinami. Gramatika postupuje po malých krokoch. A pretože deti s poruchami učenia potrebujú grafickú oporu, je učebnica bohato ilustrovaná. Obrázky si môžu deti vyfarbovať podľa vlastných predstáv a tak si učebnicu dotvárať. Zároveň s tým si upevňujú slovnú zásobu, ktorá obsahuje asi 200 slov.

Učebnica je zameraná na komunikačné schopnosti, čo podporuje množstvo hier a komunikatívnych cvičení. Ale cieľom je tiež aj čítanie a písanie. Na to je zameraných množstvo doplňovacích cvičení, dopĺňanie a priraďovanie k obrázkom, otázky atď. Knižka teda zároveň slúži ako pracovný zošit.

Učebnica je odporúčaná Ministerstvom školstva SR.

96 strán formátu A4, mäkká väzba

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie