Bystríkova pomôcka – MAT

0

JEDINEČNÝ SPRIEVODCA UČIVOM POČAS CELEJ ZŠ PRE DETI S DYS-, ADHD, ADD, NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU A VYSOKO FUNKČNÝM AUTIZMOM.  

Publikácia BYSTRÍKOVA POMÔCKA – MATEMATIKA je určená deťom:

 • s vývinovými poruchami učenia,
 • s poruchami pozornosti a aktivity,
 • s narušenou komunikačnou schopnosťou,
 • s pervazívnymi poruchami,
 • bežným deťom bez špec. potrieb.

Je špeciálna, pretože môžu s ňou pracovať aj deti, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Bystríkova pomôcka rastie s dieťaťom počas vzdelávania, obsahuje všetky potrebné informácie od 3. ročníka až po 9. ročník ZŠ. Spolu s Bystríkom deti pochopia prehľadne spracované príklady a vzorce. Pomôže pri opakovaní a príprave na celoslovenské testovanie žiakov ZŠ. Zároveň má špeciálnu väzbu, vďaka ktorej si žiak môže otočiť len jednu konkrétnu stranu, a tak ho nebudú rozptyľovať informácie na ďalšej strane.  Informácie sú spracované najmä v tabuľkách a prehľadne, graficky zámerne jednoducho, bez zbytočných prvkov. Publikáciou žiakov sprevádza kamarát Bystrík, ktorý ich povzbudzuje, motivuje, upozorňuje na príklady…

Využijú ju vo svojej praxi:

 • učitelia pri vzdelávaní žiakov formou školskej integrácie v bežných triedach ZŠ,
 • učitelia v špeciálnych triedach,
 • školskí špeciálni pedagógovia,
 • poradenskí špeciálni pedagógovia,
 • asistenti učiteľa
 • a samozrejme aj rodičia.

Autorkami sú skúsené špeciálne pedagogičky: PaedDr. E. Gelányiová, PhDr. I. Drangová

Publikáciu odporúča Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní.

“Táto pomôcka by mala byť súčasťou školského života vašich detí (žiakov, klientov…) od prvého ročníka až po ukončenie ZŠ. Je spracovaná s ukážkami, a mala by pomôcť deťom, aby časom dokázali pracovať aj samostatne.Od podobných publikácií sa líši v tom, že je vytvorená pre žiakov, u ktorých boli diagnostikované oslabenia v čiastkových funkciách a potrebujú pomoc, šitú na mieru. Pomôcka vznikla na podnet učiteľov a rodičov, a zo vzájomnej spolupráce poradenského a školského špeciálneho pedagóga.” autorky

80 strán A5 v praktickej krúžkovej väzbe na pevnejšom papieri (výkrese).
Bežná cena bude: 14,70 €

UKÁŽKA

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie