Balíček 1+1: Svieže hlavičky alebo malí matematici

0

Rozvíjame matematické myslenie detí vo veku 4 – 7 rokov. Balíček obsahuje dve publikácie, ktoré spolu úzko súvisia a je cenovo výhodnejší:

1. Svieže hlavičky alebo malí matematici – námety v integrácii s literárnymi textami

Publikácia prináša originálne spojenie matematiky so žánrovo rozmanitými textami literatúry pre deti. Aplikačné námety a aktivity hravou formou rozvíjajú aritmetické, geometrické predstavy a logické myslenie detí a súčasne kultivujú ich reč. Sú vhodné pre deti predškolského veku, deti s odloženou školskou dochádzkou, ale i pre najmladších školákov. Autorka pôsobila ako učiteľka v materskej škole viac ako 30 rokov. Vytvorila mnoho básničiek, riekaniek, rečňovaniek, príbehov, ktoré zakomponovala do aktivít tak, aby deťom ukázala krásu matematiky.

UKÁŽKA

Formát A4, brož., č-b, 48 s.

2. Svieže hlavičky alebo malí matematici – súbor pracovných listov

Súbor 61 pracovných listov s rozmanitými matematickými úlohami pripravila pani učiteľka, ktorá sa vzdelávaniu detí predškolského veku venovala viac ako 30 rokov. Úlohy sú zamerané na rozvíjanie aritmetických, geometrických predstáv a logického myslenia. Pracovný zošit obsahuje všetko, čo by malo vedieť dieťa pred nástupom do základnej školy. Využijú ho však aj prváci a staršie deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

UKÁŽKA

Formát A4, brož., č-b, 68 s.

Autroka pre učiteľky v MŠ pripravila aj publikáciu: Príroda a jej tajomstvá

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie