Pravopisné križovatky – Vybrané slová

0

Pracovný zošit je vhodný na nácvik a fixáciu vybraných slov od 3. ročníka ZŠ a aj pre žiakov s poruchami učenia. Venuje sa vybraným slovám, učivu, ktoré sa zväčša preberá v 3. ročníku základnej školy.

Môžete ho používať samostatne, odporúčame však kombináciu s novým výučbovým programom pre iPad. Testovací balíček Ach, tá slovenčina nájdete k stiahnutiu na App Store bezplatne.

Zošit je určený na individuálnu prácu žiaka, pod dohľadom dospelej osoby.

Cieľom cvičení s gramatickými križovatkami (cestami) je nácvik a zafixovanie postupov v krokoch, ale aj rozvoj jemnej motoriky, priestorovej koordinácie a manuálnych zručností.

Pravopisné križovatky – vybrané slová vychádza v edícii Ach, tá slovenčina a prináša súbory cvičení, prostredníctvom ktorých sa žiaci naučia, ako postupovať pri riešení gramatických javov, napríklad pravopis i/y po obojakých spoluhláskach v strede slova; na konci slova; ako sa orientovať v stavbe slova…. Všetko si môžu následne precvičovať a fixovať. Úlohy sú spracované do postupných výučbových krokov, ktoré sú graficky zreteľne odlíšené a vymedzené tak, aby s nimi žiaci mohli pracovať samostatne.

Autori: PaedDr. Zdeněk Topil, Mgr. Dagmar Chroboková, Mgr. Kristýna Tučková; preklad a úprava PhDr. Kata Piačková, Mgr. Renáta Červenáková

48 strán, farebné ilustrácie, formát A5

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie