Citanka pre dyslektikov

0

SÚŤAŽ PRE UČITEĽOV MOTOROV

Na vyučovanie novej disciplíny budú preto potrební noví učitelia čítanie pre dyslektikov. Z tohto dôvodu manéver oprávňuje MIUR vyhlásiť od budúceho školského roka nové súťaže pre učiteľov telesnej výchovy na základných školách. Preto by sa dalo predpokladať, že prvá súťaž pre učiteľov telesnej výchovy by mohla byť spustená do roku 2022. Miesta v súťaži budú určené na základe zloženia zamestnancov, pričom sa zohľadnia minimálne dve vyučovacie hodiny týždenne pre každú triedu ZŠ. školy.

KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ

Do súťaže vyučovania telesnej výchovy na základnej škole sa môžu zapojiť uchádzači, ktorí spĺňajú tieto požiadavky:

  •     magisterský stupeň v triede LM-67 – Vedy a techniky pohybových činností
  •     preventívne a adaptačné čítanie pre dyslektikov o LM-68 – Športové vedy a techniky o LM47 – Organizácia a riadenie služieb pre športové a motorické aktivity alebo ekvivalentné kvalifikácie;
  •     24 CFU / CFA, získané v kurikulárnej, nadstavbovej alebo mimoškolskej forme v antropo-psycho-pedagogických disciplínach a vo vyučovacích metodikách a technológiách.

UPOZORNENIE A PRIHLÁŠKA

Výzvu vám sprístupníme hneď po jej zverejnení. Naďalej nás sledujte, aby ste zostali informovaní, prihláste sa na odber nášho bulletinu, aby ste dostávali všetky novinky o súťažiach pre učiteľov, a na náš telegramový kanál, aby ste získali predbežné správy.

ĎALŠIE INFORMÁCIE A AKTUALIZÁCIE

Navštívte našu stránku venovanú náboru v Škole a našu sekciu vyhradenú pre výberové konania pre učiteľov, aby ste boli informovaní o všetkých novinkách. Okrem toho je k dispozícii skupina Telegram venovaná výlučne učiteľom a začínajúcim učiteľom, ktorá je užitočná na diskusiu a žiadanie o radu.

Súťaž pre učiteľov čítanie pre dyslektikov Motorová výchova na základnej škole: potrebujete 24 kreditov?

Na ďalšiu súťaž učiteľ telesnej výchovy na základnej škole bude potrebných famóznych 24 kreditov. Dá sa to prečítať v legislatívnom dokumente rozpočtového manévru na rok 2022, ktorý obsahuje aj opatrenia o školách.

Účastníci súťaže teda potrebujú 24 kreditov za antropo-psycho-pedagogické disciplíny a metodiky a technológie výučby, nadobudnutých v kurikulárnej, nadstavbovej alebo mimoškolskej forme.

Telesná výchova na základnej škole čítanie pre dyslektikov

Článok 109 rozpočtového manévru počíta so zavedením vyučovania telesnej výchovy na základnej škole vo štvrtom a piatom ročníku (najviac dve vyučovacie hodiny týždenne navyše) s využitím učiteľov s vhodnou kvalifikáciou a so zápisom do súvisiacich triedy súťaže motoristických a športových vied na základnej škole.

Dokument spresňuje, že zavedenie vyučovania telesnej výchovy je plánované pre piaty ročník od školského roka 2022/2023 a pre štvrtý ročník od školského roka 2023/2024.

Kvalifikačná súťaž

Miesto je prístupné prostredníctvom kvalifikovaného konkurzného konania. Pôjde teda o súťaž na základe kvalifikácií a kvalifikačných skúšok, ktorá bude vyhlásená v rokoch 2022 a 2023. Kto sa môže zúčastniť čítanie pre dyslektikov? Osoby v držbe sa môžu zúčastniť konkurzného konania

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu