10 ks Svieže hlavičky – pracovné zošity

0

Cenovo výhodný balíček: 10 ks pracovných zošitov SVIEŽE HLAVIČKY alebo malí matematici (+ 1 zošit pre pedagóga bezplatne).

Rozvíjame matematické myslenie detí vo veku 4 – 7 rokov.

V každom pracovnom zošite nájdete 61 pracovných listov formátu A4 s rozmanitými matematickými úlohami. Pripravila ich pani učiteľka, ktorá sa vzdelávaniu detí predškolského veku venovala viac ako 30 rokov. Úlohy sú zamerané na rozvíjanie aritmetických, geometrických predstáv a logického myslenia. Pracovný zošit obsahuje všetko, čo by malo vedieť dieťa pred nástupom do základnej školy. Využijú ho však aj prváci a staršie deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Pracovné listy sú zámerne graficky jednoduché a prehľadné. Prostredníctvom riešenia úloh v pracovných listoch rozvíjame u detí tieto schopnosti:

  • matematicky myslieť,
  • rozumieť konkrétnym matematickým  pojmom,
  • začať i dokončiť úlohu,
  • spolupracovať v skupine, vo dvojici,
  • byť tvorivý pri hre,
  • byť trpezlivý,
  • byť vytrvalý pri učení sa metódou pokus – omyl, ale i mnohé iné.

UKÁŽKA

Formát A4, brož., č-b, 61 pracovných listov, spolu  68 s.

Bežná cena jedného zošita bude: 7,50 €

Cena jedného zošita v tomto balíčku: 3,90 € (+ jeden zošit pre pedagóga bezplatne)

Autroka pre učiteľky v MŠ pripravila aj publikáciu: Príroda a jej tajomstvá

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie