Zajko Japi

0

Zošit je zameraný na motoriku artikulačných orgánov, čo je jednou zo základných podmienok realizácie rečového prejavu. Primárnou funkciou je posilnenie motoriky pier, jazyka, sánky a koordinácie svalov, súhrou ktorých dochádza k artikulácii. Sekundárna metodika slúži na rozvoj grafomotorických zručností. Je vhodná pre deti, ktoré majú problémy s artikuláciou rôznych hlások. Využívať ju môžu logopédi, učitelia v MŠ aj rodičia. Zabaví aj ostatné deti a poučí a nabrúsi im jazýček správnou výslovnosťou.

Strán: 48

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie