Od zápisu do lavice

0

Súbor pracovných listov na optimálny rozvoj schopností a zručností predškolákov. Pre deti vo veku 5 – 7 rokov.

Máte doma budúceho prváčika? Potom je táto publikácia určená práve vám! Venujte svojmu dieťaťu pätnásť minút denne na rozvoj zručností, ktoré sú nevyhnutné na úspešné osvojenie čítania, písania a počítania.

38 pracovných listov formátu A4 s cvičeniami, ktoré zábavnou formou rozvíjajú percepčné i kognitívne zručnosti:

  • zrakové, priestorové a sluchové schopnosti,
  • grafomotoriku,
  • vizuomotoriku,
  • reč,
  • logické myslenie,
  • pamäť,
  • predmatematické predstavy,
  • sociálne a emočné zručnosti,
  • orientáciu v časovej a dejovej postupnosti.

Pracovné listy slúžia na nácvik činností, na ktoré je potrebné sa pri deťoch zameriavať. Ide o úlohy, s ktorými majú deti v poslednom ročníku MŠ ešte ťažkosti, a je teda potrebný väčší priestor na ich stimuláciu, a to aj v domácom prostredí.
Autorka zhŕňa svoje poznatky zozbierané v priebehu 20-ročnej praxe s deťmi v rámci percepčno-motorického prípravného kurzu, ktorý realizuje v dvanástich materských školách.

Kúpite len u nás! Publikácia je v slovenskom jazyku.

Cena počas predpredaja od 1. 4. do 30. 4. 2021: 4,50 €.

Bežná cena bude: 5,00 €.

UKÁŽKA

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie