BODKA A ČIARKA v rozprávkach

0

POSLEDNÉ 4 KS! 

PRACOVNÝ ZOŠIT FORMÁTU A3 NA ZDOKONAĽOVANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ pre 5- až 6-ročné deti a staršie deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. (Teraz aj s darčekom.)

Pracovné listy formátu A3, ako aj predchádzajúce sprievodné aktivity, sú určené na zdokonaľovanie grafomotoriky 5- až 6- ročných detí, ale aj starších detí so ŠVVP.

Bodka a Čiarka sprevádzajú deti rôznymi klasickými rozprávkami (napr. Janko Hraško, Soľ nad zlato, Hrnček var, Cisárove nové šaty, Zlatá rybka, Zlatá priadka, Koza rohatá a jež…), a preto má pracovný zošit široké využitie počas celého školského roka.

Pracovný zošit je jedinečný a výnimočný vo viacerých hľadiskách. Metodická časť je určená učiteľom a rodičom a obsahuje krátke a odborné usmernenie, ako zošit používať. Ku každému pracovnému listu je pripravené krátke metodické odporúčanie, ktoré obsahuje motiváciu – príbeh o mačiatkach Bodke a Čiarke v konkrétnej rozprávke, tipy na predchádzajúce činnosti a samotnú činnosť dieťaťa s pracovným listom. Metodika obsahuje až 72 námetov na predchádzajúce činnosti (rozvoj hrubej motoriky; pohybu a sluchu; pohybu – sluchu – zraku).

Pracovné listy sú usporiadané podľa postupnosti vzorov vychádzajúc zo vzoru bod, tak ako to odporúča aj Metodika grafomtorických zručností detí v materských školách.

  • pre 5- až 6- ročné deti
  • pre staršie deti so ŠVVP
  • 24 farebných ilustrovaných pracovných listov
  • pracovné listy zámerne bez textu, aby nerozptyľoval dieťa
  • usporiadanie podľa postupnosti vzorov vychádzajúc zo vzoru bod
  • krátke odborné metodické odporúčania pre učiteľku/rodiča
  • tipy na predchádzajúce činnosti (rozvoj hrubej motoriky; pohybu a sluchu; pohybu – sluchu – zraku)
  • motivácia klasickými rozprávkami
  • formát A3, 24 pracovných listov + metodická časť so 72 námetmi na aktivity

Autorky: prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD., Mgr. Tünde Leginusová, PaedDr. Lucia Senajová Dobrodenková

Ilustrátor: Mgr. Patrik Holotňák

Odborná spolupráca: PaedDr. Blanka Lehotayová PhD., PaedDr. Katarína Jelenčiaková

Pracovné listy sme testovali v MŠ V. Biel a CŠPP Spojenej školy Pezinok –  Modra.

UKÁŽKA

CENOVO VÝHODNÉ BALÍČKY:

BALÍČKY PRAC. ZOŠITOV 

ZVÝHODNENÁ CENA 
ZA KUS

CELKOVÁ CENA BALÍČKA

BODKA A ČIARKA 2:
10 ks

5,10 €

51,00 €

OBJEDNAŤ
BODKA A ČIARKA 2: 
20 ks
5,00 € 100,00 € OBJEDNAŤ
BODKA A ČIARKA 2: 
30 ks
4,90 € 147,00 € OBJEDNAŤ

Balíčky môžete ľubovoľne kombinovať. Kúpite len u nás!

Zároveň sme pre deti i pre vás pripravili darček: ku každým 10 ks zošitov aj TORNADO cool – atraktívne pero s mäkkým ergo držaním s masážnymi bodmi a modrým atramentom. (Posielame do vyčerpania zásob.)

NOVINKA OD JÚNA 2018: Pri objednaní 30 a viac kusov pošleme jeden zošit zadarmo – pre pani učiteľku.

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie