Zhody a rozdiely

0

Pracovné listy slúžia na rozvoj zrakovej percepcie u detí, môžu sa použiť u detí od štyroch rokov a používajú sa v prípade oslabenej vizuálnej diferenciácie u detí na druhom stupni základnej školy. Bežne sa dajú použiť pri reedukácii u detí so špecifickými poruchami učenia a taktiež v rámci prevencie, aby prípadné oslabenie tejto oblasti nebolo jednou z príčin problémov pri nácviku čítania. Pracovné listy sa začínajú úlohami, ktoré dokáže riešiť štvorročné dieťa – malo by v tomto veku zvládnuť diferencovať obrázok, ktorý medzi ostatné nepatrí. V ďalšej fáze rozlišuje obrázok obrátený k ostatným hore nohami, neskôr zrkadlovo otočené obrázky. Zrakové vnímanie sa rozvíja systematicky od narodenia dieťaťa a u väčšiny detí predškolského veku dosahuje potrebnú úroveň na zvládnutie čítania a písania po začatí školskej dochádzky. U detí, ktoré majú problémy pri čítaní, sa v predškolskom veku objavujú nedostatky pri rozlišovaní tvarov, ktoré sa od seba líšia v horizontálnej či vertikálnej rovine. Preto sú aj ďalšie úlohy zamerané na vyhľadávanie zhodných tvarov, dokresľovanie neúplných obrázkov podľa vzoru.

Nesmieme zabúdať ani na rozvoj zrakovej pamäte. Pomocou obrázkov a neskôr aj písmen je rozvíjaná schopnosť zrakovej analýzy a syntézy, rozlišovanie figúry a pozadia so zameraním na vyhľadávanie obrázkov a písmen na pozadí. Cvičenia na rozlišovanie reverzných figúr pomáhajú odstraňovať u detí statické inverzie (listy s úlohami typu: podčiarkni, označ, vyfarbi rovnaké tvary, písmená… s prvým tvarom v riadku a pod.), nechýbajú ani listy na cvičenie správneho smeru očných pohybov pri čítaní. Je potrebné, aby sa dieťaťu pri práci s listami venovala dospelá osoba. Do cvičenia sú potom zapájané reč pri verbalizácii vykonávaných činností, myslenie, ktoré sa pri verbalizácii rozvíja, taktiež aj motorika a pamäť.

56 listov formátu A4

Bežná cena: 7,20 € 

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie