Vizuomotorické listy, 2. diel

0

Cielená stimulácia vizuomotoriky (koordinácia ceruzka – oko) ako predpoklad na úspešné zvládnutie čítania a písania.

Máte doma budúceho prváka alebo pracujete s deťmi v predškolskom veku? Materiál je zameraný na rozvoj zrakového vnímania, rozlišovania a súhry oka a ruky. Cielená stimulácia vizuomotoriky je v tomto veku nevyhnutným predpokladom na úspešné zvládnutie čítania a písania.

Ak dieťa zvládlo aktivity obsiahnuté  v prvej časti tohto kompletu (v pracovných listoch Ruka – oko) a už získalo určitú obratnosť pri práci s jednotlivými predlohami, nasimulovalo správne zrakové vnímanie, je čas prepojiť všetko v písomnom prejave. Práve preto je tu tento diel kompletu Vizuomotorické listy – 2. diel  (ceruzka – oko). Nadväzujú na 1. diel a prirodzene stimulujú súhru ruky a oka, tentoraz súhru ruky a oka v písomnej forme.

Publikácia je vhodná pre deti vo veku 5 až 7 rokov a pre deti s oslabením v oblasti zrakového rozlišovania, vizuomotoriky, grafomotoriky či pozornosti. Materiál je rozdelený do dvoch dielov, úlohám v tejto časti predchádza publikácia Vizuomotorické listy – 1. časť (ruka – oko).

Pracovné listy, 44 strán formátu A4 

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie