Pohybovo-relaxačná rozprávka

0

…ako motivačný činiteľ pri zlepšovaní správneho držania tela

Nesmieme zanedbať možnosť poskytnúť deťom dostatok príležitostí k pohybu, k radostným a pestrým pohybovým činnostiam. Pohybovo-relaxačné rozprávky sú prostriedkom k zlepšeniu správneho držania tela.

Autorkou publikácie je PaedDr. Monika Miňová, PhD., z Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a predsedníčka OMEP Slovensko.

48 strán formátu A5

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie