Počiatočné čítanie a písanie detí predškol. veku

0

Publikácia určená pre pedagógov detí predškolského veku je zameraná na aktuálne prístupy rozvíjania ranej jazykovej gramotnosti detí. Bližšie oboznamuje s vývinovými špecifikami počiatočného čítania a písania detí v predškolskom období. Zároveň ponúka orientačný testovací materiál na rozpoznanie aktuálnej úrovne pripravenosti 5- až 6-ročných detí na písanie.

120 strán formátu A5

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie