Emocionálny svet detí predškolského veku

0

Hlbší pohľad do emocionality detí predškolského veku i emocionálnych problémov a súbor hrových aktivít rozvíjajúcich konkrétne emocionálne spôsobilosti.

68 strán formátu A5

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie