ŠPECIÁL: VÝTVARNÁ EDUKÁCIA

0

Monotematický KAFOMET ŠPECIÁL: VÝTVARNÁ EDUKÁCIA – Netradičné výtvarné stratégie v materskej škole. Formát: A4, počet strán 60. Autorka: Doc. PaedDr. Daniela Valachová , PhD. a kol.

Monotematický KAFOMET pre učiteľky v materských školách ponúka nový progresívny obsah výtvarnej edukácie v predprimárnom vzdelávaní, ktorý ma štyri základné komponenty: 1. Výtvarný jazyk a princípy umenia 2. Materiál a techniky 3. Kontexty 4. Dizajnové stratégie Na zrozumiteľne formulované teoretické východiská nadväzujú pestré v praxi overené edukačné aktivity. (Uvedený materiál bol pôvodne publikovaný v KAFOMETE pre MŠ/MŠ VÝBER v rokoch 2009 a 2010. Ak ste odoberali aktualizácie, nájdete námety v kapitole Rôzne.) Bežná cena: 14 €.

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie