Rozvíjame jazykovú a literárnu gramotnosť v MŠ

0

Publikácia o predčitateľskej gramotnosti je určená pedagógom predprimárneho vzdelávania. Umožní učiteľom stať sa hravým sprievodcom detí vo svete písmen a slovíčok. Inšpiratívnymi aktivitami, originálnymi obrázkami a pracovnými listami im pomôže pripraviť deti na počúvanie a neskôr i na čítanie s porozumením. Podtitul publikácie vystihuje jej obsah: Hráme sa s hláskami, slabikam, slovami a vetami. Aktivity overené v praxi dopĺňajú nádherné obrázky a pracovné listy pre deti. 

Obsahuje:

45 rozmanitých aktivít pre deti na:

  • rozvíjanie slovnej zásoby a súvislého vyjadrovania,
  • zreteľnej a správnej výslovnosti,
  • gramatickú správnosť hovorených prejavov.

47 strán originálnych obrázkov a pracovných listov k aktivitám.

Autorka: Mgr. Zlatica Holíková, ilustrátorka: Mgr. Michaela Buková

“Jednotlivé aktivity sú cielenou predprípravou na primárne vzdelávanie a vhodným spôsobom rozvíjajú slovnú zásobu dieťaťa. Tematika v aktivitách je rôznorodá, v priamom súvise s každodennými potrebami dieťaťa a požiadavkami ŠVP. Publikácia zohľadňuje všetky požiadavky kladené na dieťa v predprimárnom vzdelávaní, preto je výborným doplňujúcim didaktickým materiálom pre pedagógov.” (PaedDr. Mária Beláková, PhD., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave)

Ukážka

106 strán formátu A4 v papierových doskách.

(Aktivity boli prvýkrát uverejnené v publikácii KAFOMET pre MŠ, bez obrázkov a pracovných listov.)

Publikáciu vhodne dopĺňajú didaktické karty: Hry so slovami a vetami (edukarty)

obrazok-2_lit-gram-5746791

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie