Ročné predplatné KaUčiNG pre MŠ- tlačená verzia

0

Pri objednaní ročného predplatného  dostanete postupne aktualizácie č.  9, 10, 11 a 12. Ku každej aktualizácii pošleme bonus = súbor pracovných listov na rôznu tému (ako PDF súbor).

ROČNÉ PREDPLATNÉ NEOBSAHUJE PUBLIKÁCIU KaUčiNG. Ak už publikáciu KaUčiNG MŠ DOBRÁ PRAX máte, môžete si kedykoľvek objednať k nej predplatné. 

PUBLIKÁCIA KaUčiNG MŠ DOBRÁ PRAX V NÁMETOCH A ODPORÚČANIACH  MÁ ODPORÚČACIU DOLOŽKU MINISTERTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR A JE ZARADENÁ DO ZOZNAMU NÁRODNÉHO REGISTRA UČEBNÍC S ODPORÚČACOU DOLOŽKOU.

Ročné predplatné v tlačenej verzii = 4 aktualizácie – každý štvrťrok nové metodické materiály – doplnky vo forme voľných listov, každý doplnok obsahuje cca 80 strán A4.

V jednotlivých aktualizáciách reagujeme na aktuálne potreby materských škôl a usilujeme sa s redakčným tímom a autorkmi koncipovať obsah tak, aby uvedené aktivity boli určené na konkrétne ročné obdobie alebo sa dali využiť počas celého roka. Všetky námety obsahujú výkonový a obsahový štandard, ako aj evaluačné otázky. Pri každom námete uvedená veľkosť skupiny, využitie podľa ročných období, ako aj úroveň rozvoja.  Aktivity písané zrozumiteľne, prehľadne, postupy v krokoch, dobré tipy z praxe a námety na obmeny.

V špeciálnej kapitole Manažment školy a triedy prinášame aktualné informácie pre vedenie MŠ od PaedDr. Viery Hajdúkovej, PhD., z MŠVVaŠ SR a PaedDr. Ilony Uváčkovej zo ŠŠI.

REDAKČNÁ RADA = ZÁRUKA KVALITY PUBLIKOVANÝCH NÁMETOV: Prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. – Pedagogická fakulta UMB B. Bystrica;  PaedDr. Blanka Lehotayová, PhD. –  Pedagogická fakulta UK Bratislava; PaedDr. Eva Bruteničová – MPC Bratislava;  Mgr. Tünde Leginusová – MŠ Veľký Biel; PaedDr. Ilona Uváčková – Štátna školská inšpekcia, Bratislava.

Jedno celoročné predplatné Vám zabezpečí množstvo aktivít na:

  • stimuláciu vývinu reči detí,
  • rozvoj matematického myslenia,
  • rozvoj prírodovednej gramotnosti,
  • spoznávanie bezprostredného okolia,
  • stimuláciu základných manuálnych zručností,
  • formovanie vzťahu detí ku kultúre a umeniu,
  • podporu psychomotorického vývinu škôlkarov
  • a aktuálne informácie pre vedenie MŠ od PhDr. V. Hajdúkovej, PhD.

Cena za ročné predplatné je konečná.

ROK 2016:

Prvá aktualizácia vyša v 02/2016 = JARNÁ.

Druhá aktulizácia vyšla v 05/2016 =  LETNÁ.

Tretia aktulizácia vyšla v 08/2016 =  JESENNÁ.

Štvrtá aktualizáca vyšla v 11/2016 = ZIMNÁ.

ROK 2017:

Piata aktualizácia vyšla v 02/2017 =  JARNÁ.

Šiesta aktualizácia vyšla v 05/2017 =  LETNÁ.

Siedma aktualizácia vyšla v 08/2017 = JESENNÁ.

Ôsma akualizácia vyšla v 11/2017 =  ZIMNÁ.

ROK 2018:

Deviata aktualizácia vyšla v 03/2018 =  JARNÁ

Desiata aktualizácia –  PRIPRAVUJEME

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie