KAFOMET ISCED 1 v praxi 1. – 4. ročníka ZŠ – výber

0

Inovatívne praxou overené námety na vyučovanie pre 1. stupeň ZŠ zoradené do tematických oblastí: jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, príroda a spoločnosť, človek a hodnoty, umenie a kultúra – zdravie a pohyb, školský vzdelávací program v praxi, pomocník. Publikácia šetrí čas pri príprave na vyučovanie.

Z obsahu KAFOMET-u ISCED 1 v praxi 1. a 4. ročníka ZŠ – VÝBER: Múdra kaša – čítanie s porozumením, On, ona, ono – Rozprávkovo, Vybrané slová trochu inak, Štyri kúty – môj denný režim, Tajná cestovateľská matematika, Zábavne a hravo s trpaslíkmi, Geometria s Rexíkom, Neubližuj Zemi, Ľudský stroj, Čo vieme o krajine, Piesne a tance dávnej minulosti, Jesenná hudobná rozprávka, Recyklované jarné novotvary, Riešime dopravné situácie, Dobrodružstvo Ježka Pichliačika…

Autorky: Mgr. Jana Poláková, Mgr. Beata Masarovičová, Mgr. Elena Prekopová, Mgr. Tatiana Alexovičová, Mgr. Eva Líšková a kol.

Komplexný obsah si môžete prezrieť v záložke súbory a odkazy. 

330 strán v krúžkovom zakladači, formát A4 – tlačená verzia

Publikácia je obsahovo uzavreté dielo, nedopĺňa sa.

Pôvodná cena: 39 €

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie