Inovatívne námety na BIO, FYZ, CHEM pre 5.-6. roč.

0

Publikácia obsahuje 18 námetov na tvorivejšie a zaujímavejšie vyučovanie prírodovedných predmetov.

Obsah príspevkov reflektuje požadované vedomosti z oblasti prírodných vied, je v súlade s obsahovou reformou školstva a zodpovedá aktuálnym pedagogickým dokumentom. Z hľadiska edukačných cieľov sú príspevky zamerané na rozvoj prírodovednej gramotnosti.

Formát: A4 (vyberateľné pracovné listy), 74 strán.

Autorky: PaedDr. Darina Výbohová, PhD., RNDr. Erika Piovarčiová  

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie