HRY A ÚLOHY KOCÚRA TIMA II

0

ROZVOJ A OVERENIE ŠKOLSKEJ ZRELOSTI – 2. diel.

Druhý diel obsahuje hry, úlohy, aktivity a pracovné listy na rozvoj tých zručností predškolákov, ktoré sú potrebné na dosiahnutie školskej zrelosti  a  pomôže deťom úspešne zvládnuť vstup do prvej triedy. Rozmanité aktivity a pracovné listy motivované zvieracími kamarátmi Timom a Micou, sú zamerané na rozvoj pohybových schopností, reči, sluchového, zrakového, hmatového, čuchového i chuťového vnímania, ako aj predmatematických predstáv a sociálnych zručností 5- a 6-ročných detí.

Materiál obsahuje hry a aktivity na rozvoj:

1. POHYBOVÝCH ZRUČNOSTÍ 2. REČOVÝCH SCHOPNOSTÍ 3. ZRAKOVÉHO VNÍMANIA 4. SLUCHOVÉHO VNÍMANIA 5. HMATOVÉHO VNÍMANIA 6. CHUŤOVÉHO A ČUCHOVÉHO VNÍMANIA 7. VNÍMANIA PRIESTORU

9. VNÍMANIA ČASU

10. POZORNOSTI

11. SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ

a 60 PRACOVNÝCH LISTOV formátu A4

(Pri pracovnom liste č. 5, žiaľ, zaúradoval tlačiarenský škriatok. Stiahnite si, prosíme, správnu verziu.)

Autorky: Mgr. R. Špačková, Š. Svobodová, editorka Mgr. M. Lučivjanská

OBSAH A UKÁŽKA

120 strán A4 (60 strán aktivít, 60 pracovných listov), v originálnych papierových doskách

OBA DIELY SA DAJÚ OBJEDNAŤ AJ V CENOVO VÝHODNOM BALÍČKU!

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie