Balíček: Bystríkove pomôcky SJ a MAT

0

DVE JEDINEČNÉ PUBLIKÁCIE BUDÚ SPREVÁDZAŤ ŽIAKOV POČAS CELEJ ZŠ. SÚ ŠPECIÁLNE VYTVORENÉ PRE DETI S DYS-, ADHD, ADD, NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU A VYSOKO FUNKČNÝM AUTIZMOM.  POMÔŽU VŠAK AJ BEŽNÝM DEŤOM PRI ORIENTÁCII V UČIVE.

Publikácie sú určené deťom:

 • s vývinovými poruchami učenia,
 • s poruchami pozornosti a aktivity,
 • s narušenou komunikačnou schopnosťou,
 • s pervazívnymi poruchami,
 • bežným deťom bez špec. potrieb.

Sú špeciálne, pretože môžu s nimi pracovať aj deti, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ale rovnako aj bežné deti. Bystríkove pomôcky rastú so žiakom počas vzdelávania, obsahujú všetky potrebné informácie od 3. ročníka až po 9. ročník ZŠ. Pomôžu pri opakovaní a príprave na celoslovenské testovanie žiakov ZŠ. Zároveň majú špeciálnu väzbu, vďaka ktorej si žiak môže otočiť len jednu konkrétnu stranu, a tak ho nebudú rozptyľovať informácie na ďalšej strane.  Informácie sú spracované najmä v tabuľkách a prehľadne, graficky zámerne jednoducho, bez zbytočných prvkov. Publikáciami žiakov sprevádza kamarát Bystrík, ktorý ich povzbudzuje, motivuje, upozorňuje na príklady…

Využijú ich vo svojej praxi:

 • učitelia pri vzdelávaní žiakov formou školskej integrácie v bežných triedach ZŠ,
 • učitelia v špeciálnych triedach,
 • školskí špeciálni pedagógovia,
 • poradenskí špeciálni pedagógovia,
 • asistenti učiteľa
 • a samozrejme aj rodičia.

Autorkami sú skúsené špeciálne pedagogičky: PaedDr. E. Gelányiová, PhDr. I. Drangová

Publikácie majú  odporúčanie Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní.

“Tieto pomôcky by mali byť súčasťou školského života vašich detí (žiakov, klientov…) od prvého ročníka až po ukončenie ZŠ. Sú spracované s ukážkami, a mali by pomôcť deťom, aby časom dokázali pracovať aj samostatne.Od podobných publikácií sa líšia v tom, že sú vytvorené pre žiakov, u ktorých boli diagnostikované oslabenia v čiastkových funkciách a potrebujú pomoc, šitú na mieru. Pomôcky vznikli na podnet učiteľov a rodičov, a zo vzájomnej spolupráce poradenského a školského špeciálneho pedagóga.” autorky

Balíček obsahuje:

Bystríkova pomôcka SLOVENSKÝ JAZYK (77 strán A5 v praktickej krúžkovej väzbe na pevnejšom papieri.)

Bystríkova pomôcka MATEMATIKA (80 strán A5 v praktickej krúžkovej väzbe na pevnejšom papieri.)

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie