Vývinové poruchy učenia

0

Sto praktických rád pre rodičov aj učiteľov.

Cieľom publikácie je pomôcť učiteľom, rodičom aj starším žiakom pochopiť, v čom spočívajú ťažkosti označované ako vývinové poruchy učenia, do akých oblastí školského aj bežného každodenného života sa premietajú, ako sa dajú ťažkosti účinne minimalizovať a súčasne ako nájsť vhodné postupy a nástroje, ktoré môžu napomôcť, aby do učebného procesu vývinové poruchy učenia zasahovali čo najmenej.

Sto praktických tipov vám pomôže zvládnuť vývinové poruchy učenia v predškolskom aj školskom veku, a to tak v domácom, ako aj v školskom prostredí.

Zoznámi vás s aktuálnou legislatívou i s psychologickými a špeciálno-pedagogickými postupmi, s ktorými sa stretnete v poradniach.

Kapitoly dopĺňajú prípadové štúdie a odkazy na konkrétne pracovné listy či pomôcky, ktoré pri práci s deťmi a dospievajúcimi s vývinové poruchy učenia môžete využiť.

Autorky publikácie podkladajú svoje rady nielen svojím vedeckým zázemím a odbornosťou, ale predovšetkým praktickými skúsenosťami z každodennej praxe či z domáceho prostredia.

Kniha je určená tak pre učiteľov, odborníkov v poradniach a ambulanciách, ako aj pre rodičov.

 

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie