ROZPRÁVKA Z KUFRÍKA: NOEMOVA ARCHA

0

Nový príbeh do ROZPRÁVKOVÉHO KUFRÍKA, ktorý využíva tradičnú japonskú techniku rozprávania príbehov – kamishibai –  a tak efektívne rozvíja komunikatívne kompetencie detí, ich pozornosť a predčitateľskú gramotnosť.

Špeciálna ilustrovaná kniha k Rozprávkovému kufríku. Rozsah: 10 laminovaných strán = dejových obrazov príbehu o Noemovej arche formátu A3.
Na zadnej strane je vždy krátky text príbehu, ako aj metodické poznámky. Obrázky sa postupne vyťahujú, pedagóg číta/rozpráva príbeh zo zadnej strany, a tak posúva dej rozprávky (slovne i obrazne).

Táto unikátna forma rozprávania príbehov a rozprávok rozvíja u detí:

• aktívne a pozorné počúvanie,

• sluchové i zrakové vnímanie,

• predstavivosť a fantáziu,

• schopnosť sústrediť sa a pozornosť,

• predčitateľskú gramotnosť,

• morálne hodnoty.

Vyrobené v ČR. Kúpite len u nás.

Odborným garantom a autorkou ROZPRÁVOK Z KUFRÍKA je Mgr. Eva Svobodová z oddelenia primárnej a predškolskej pedagogiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Texty rozprávok sú v slovenskom i českom jazyku.

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie