Čitateľské vrecúška – pred, počas , po

0

Rozvoj čitateľskej gramotnosti: PRED – POČAS – PO.

Pomôcka vychádza z kritického myslenia a rozvíja čitateľskú gramotnosť detí v troch fázach modelu E-U-R, tzn. evokácia (predstava pred čítaním) – uvedomenie (počas čítania) – reflexia (po prečítaní).

Dá sa využiť ku každej knihe, ktorú dieťa číta/čitalo alebo ju počúvalo. Vhondné na individuálnu aj skupinovú hru.

Súbor obsauje 3 plátenné vrecúška  (PRED ČÍTANÍM =  zelená farba, PRI ČÍTANÍ = žltá farba a PO ČÍTANÍ = červená farba), v každom sú drevené štvorce veľkosti 4 x 4 cm s vygravírovanými otázkami/úlohami pre deti  na jednej strane a farebnou plochou na druhej strane. Spolu viac ako 70 úloh rôznej náročnosti, preto je hra vhodná na domáce vzdelávanie i do školského kolektívu.

Text otázok je napísaný veľkým tlačeným písmom, takže hrať môžu už začínajúci čitatelia. Univerzálnosť hry spočíva v jej využití počas celej ZŠ, deti odpovedajú na rozmanité otázky podľa svojich možností, skúseností a schopností. Na hodinách čítania môže hra slúžiť ako výborná pomôcka na diskusiu v kruhu detí. Starší žiaci si zase na SJ môžu z vrecúčka náhodne vytiahnuť zopár otázok a odpovedať na ne píspomne.

Obsah hry: 3 plátenné vrecúška, 70 drevených štvorcov s úlohami 4 x 4 cm

Odporúčame aj: Čitateľské vrecúška – dej, postava, prostredie

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie