1. KaUčiNG MATERSKEJ ŠKOLY

0

NOVINKA V ŠK. ROKU 2015/2016: Katalóg učiteľa novej generácie: DOBRÁ PRAX V NÁMETOCH A ODPORÚČANIACH

  • V jednej publikácii cielené vzdelávacie aktivity na všetky vzdelávacie oblasti podľa nového ŠVP (z r. 2015).
  • Kapitoly: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb, Manažment školy a triedy.
  • Špeciálna kapitola Manažment školy a triedy s aktuálnymi informáciami pre riaditeľku MŠ od PhDr. Viery Hajdúkovej, PhD., z MŠVVaŠ SR  a pod redakčným vedením PaedDr. Ilony Uváčkovej zo ŠŠI. 
  • Všetky edukačné aktivity obsahujú výkonový a obsahový štandard, ako aj evaluačné otázky.
  • Pri každom námete uvedená veľkosť skupiny, využitie podľa ročných období, ako aj úroveň rozvoja.
  • Aktivity písané zrozumiteľne, prehľadne.
  • Postupy aktivít v krokoch, dobré tipy z praxe a námety na obmeny.
  • Skúsená redakčná rada je zárukou kvality publikácie: Doc. PaedDr. D. Valachová, PhD.; PaedDr. B. Lehotayová; PaedDr. E. Bruteničová; PaedDr. I. Uváčková; Mgr. T. Leginusová.

Z obsahu: Malí bádatelia: vzduch okolo nás, Tvorivá dramatika v rozprávke, Hráme sa s rytmom, Malý golfista, Cesta od zrniečka k bochníku, Ako to bolo so Šípovou Ruženkou, Dobrý deň, žirafa, Príbeh lesa, Tu žijem ja, Jeseň dýcha na krídelká (1. časť grafomoriky), Zdravotné cvičenia a hry s PET fľašami, Zdravé zúbky, zdravý úsmev, Plánovací kalendár riaditeľky MŠ, Adaptačné vzdelávanie…

Do obsahu sa pozriete tu.

Publikáciu si môžete objednať ako SAMOSTATNÚ KNIHU (krúžkový zakladač A4, 160 strán) za  41,90 €.

Alebo aj s celoročným predplatným = 4 doplnky, ktoré Vám zabezpečia počas celého roka množstvo aktivít pre jednotlivé vzdelávacie oblasti.

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie