Orofaciálna a bazálna stimulácia

0

Publikácia od A. Fabiánovej pre logopédov, špeciálnych a liečebných pedagógov, študentov a rodičov detí s psychomotorickým oneskorením. Je primárne zameraná na facilitáciu rečových subsystémov detí v ranom veku optimálnymi kombináciami špecifických metód a techník intraorálnej a orofaciálnej stimulácie, ktoré sú doplnené podpornými technikami bazálnej stimulácie. Tie umožňujú deťom komplexnosť vnímania, čím sa v konečnom dôsledku rozvíjajú nielen ich primárne predverbálne, ale aj komunikačné schopnosti.

Súčasťou knihy je aj informatívny prehľad fyziologického vývinu detí, ako i varovné signály poukazujúce na ich odchylný psychomotorický vývin. Praktické odporúčania a návrhy na vykonávanie terapie vo vzťahu k veku a pohlaviu, spôsoby a technika kŕmenia či výber alternatívnych diagnosticko-stimulačných pomôcok smerujú k pozitívnemu terapeutickému efektu.

Ukážky niektorých stránok nájdete v záložke Súbory a odkazy.

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie