KAFOMET 1.-4.+ 5.-6. roč.+ KAF tvorivého učiteľa

0

EXTRA VÝHODNÝ BALÍČEK: viac ako 840 strán hotových príprav a inovatívnych metód, námetov na rozvoj funkčnej gramotnosti a hier pre 1. stupeň ZŠ a prehľadne spracovaných hotových príprav pre 5. – 6 ročník ZŠ. V troch komplexných publikáciách nájdu inšpirácie mnohí učitelia jednej školy. Balíček ponúkame bez ročného predplatného.

Balíček zahŕňa: publikáciu KAFOMET tvorivého učiteľa pre 1. stupeň ZŠ (110 strán A4 v krúžkovom zakladači) + publikáciu KAFOMET ISCED 1 v praxi 1. a 4. ročníka ZŠ – VÝBER (330 strán A4 v krúžkovom zakladači) + publikáciu KAFOMET ISCED 2 v praxi 5. a 6. roč. – MAXI VÝBER (440 strán A4 v krúžkovom zakladači) .

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie