Inovatívne námety na SJL pre 5. – 6. ročník ZŠ

0

Materiál k modernejšiemu a tvorivejšiemu vyučovaniu slovenského jazyka a literatúry. Autorky v ňom spracovali témy, ktoré spôsobujú pri osvojovaní učiva žiakom problémy (napr. určovanie prísloviek, synonymá, homonymá, pravopis vlastných mien, nárečia a spisovný jazyk, podmet a prísudok vo vete…) a ktorých kvalitné precvičenie a upevnenie prispeje k naplneniu cieľov tohto dôležitého vyučovacieho predmetu.  

Publikácia obsahuje dvanásť príspevkov, ktoré sú rozpracované ako metodický návod na vyučovaciu hodinu. Súčasťou každého materiálu je pracovný list pre žiaka, v ktorom si dané učivo precvičuje a upevňuje, nechýbajú ani hry, doplňovačky, osemsmerovky.

Príručka obsahuje aj plán hry formátu A3: Načo vlastníme vlastné mená?

Autorky: PaedDr. M. Beláková, PhD. a Mgr. J. Rovenská.

Formát: A4 (vyberateľné pracovné listy), 84 strán.

Bežná cena: 16,90 €. Teraz: 7,90 €.

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie