CD KAFOMET pre materské školy VÝBER II.

0

Publikácia vo forme PDF na CD prináša pestrý metodický materiál, množstvo originálnych edukačných aktivít a inšpiratívne námety pre každodennú prácu s deťmi v materskej škole. Obsah v súlade so ŠVP ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie z r. 2008. 

280 strán A4 v krúžkovom zakladači 43 podrobne spracovaných námetov v siedmich farebne rozlíšených kapitolách v súlade so ŠVP ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.

KAFOMET pre MŠ – VÝBER II obsahuje to najlepšie z aktualizácií KAFOMETU pre MŠ v rokoch 2012 až 2014. Všetky príspevky majú v úvodnej časti zrozumiteľne a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 uvedené očíslované výkonové štandardy (špecifické ciele), ako aj edukačné ciele (čiastkové ciele). Pre lepšiu orientáciu je KAFOMET rozdelený do siedmich farebných kapitol: POHYB, KOMUNIKÁCIA, POZNÁVANIE, ESTETIKA A PRAKTICKÉ ČINNOSTI, PROJEKTY A TEMATICKÉ CELKY, RIADENIE ŠKOLY, Rôzne.

REDAKČNÁ RADA: Doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. – Pedagogická fakulta UK, Bratislava;  PaedDr. Blanka Lehotayová – MPC Trenčín; PaedDr. Eva Bruteničová – MPC Bratislava;  Mgr. Tünde Leginusová – MŠ Veľký Biel; PaedDr. Ilona Uváčková – Štátna školská inšpekcia, Bratislava.

Obsah a ukážku z publikácie si môžete prezrieť v záložke súbory a odkazy. 

Ak ste dosiaľ váhali s kúpou tejto praktickej metodickej publikácie v tlačenej podobe, prinášame Vám ju na CD, čím nielen ušetríte, ale aj: nebudú sa Vám hromadiť papiere, vytlačíte si Vy či Vaše učiteľky len tie námety, ktoré aktuálne využijete, pracovných listov si vytlačíte presne toľko, koľko potrebujete pre deti, môžete jej obsah prepojiť s prácou na interaktívnej tabuli.

Publikácia na CD má charakter obsahovo kompletnej knihy a ďalej sa nedopĺňa. 

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie