CD KAFOMET pre materské školy VÝBER

0

Publikácia KAFOMET PRE MATERSKÉ ŠKOLY – VÝBER (základné dielo) v elektronickej podobe na CD. Obsah v súlade so ŠVP ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie z r. 2008. 

Metodická publikácia pre pedagógov v MŠ s množstvom edukačných aktivít a námetov na každodennú prácu s deťmi v materskej škole. 

200 strán A4 v krúžkovom zakladači, 53 podrobne spracovaných námetov v siedmich farebne rozlíšených kapitolách v súlade so ŠVP ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.

KAFOMET pre MŠ – VÝBER obsahuje to najlepšie z KAFOMETU pre MŠ (vyšiel v októbri 2008). Všetky príspevky majú v úvodnej časti zrozumiteľne a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 uvedené očíslované výkonové štandardy (špecifické ciele), ako aj edukačné ciele (čiastkové ciele). Pre lepšiu orientáciu je KAFOMET rozdelený do siedmich farebných kapitol: POHYB, KOMUNIKÁCIA, POZNÁVANIE, ESTETIKA A PRAKTICKÉ ČINNOSTI, PROJEKTY A TEMATICKÉ CELKY, RIADENIE ŠKOLY, Rôzne. 

REDAKČNÁ RADA: Doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. – Pedagogická fakulta UK, Bratislava;  PaedDr. Blanka Lehotayová – MPC Trenčín; PaedDr. Eva Bruteničová – MPC Bratislava;  Mgr. Tünde Leginusová – MŠ Veľký Biel; PaedDr. Ilona Uváčková – Štátna školská inšpekcia, Bratislava.

Obsah si môžete prezrieť v záložke súbory a odkazy. 

Ak ste dosiaľ váhali s kúpou tejto praktickej metodickej publikácie v tlačenej podobe, prinášame Vám ju na CD, čím nielen ušetríte, ale aj: nebudú sa Vám hromadiť papiere, vytlačíte si Vy či Vaše učiteľky len tie námety, ktoré aktuálne využijete, pracovných listov si vytlačíte presne toľko, koľko potrebujete pre deti, môžete jej obsah prepojiť s prácou na interaktívnej tabuli.

Publikácia na CD má charakter obsahovo kompletnej knihy a ďalej sa nedopĺňa. 

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie