SPEVNÍK DETSKÉ MUZIKÁLY

0

Originálne hudobno-dramatické hry pre deti

Spevník prináša päť originálnych komplexných hudobno-dramatických hier zložených z troch až štyroch hudobných nápevov a jednoduchých básní: Jesenná oberačka, Ako sa zvieratká pripravujú na zimu, Darček pre mamičku, Poďme sa hrať na školu, Červená čiapočka.

Každý muzikál je možné s deťmi nacvičiť ako samostatné hudobné predstavenie. Muzikály sú tematicky spracované tak, aby boli vhodné na akadémie či besiedky na rôzne príležitosti, napr.: Deň starých rodičov, Deň matiek, pomoc počas zimy, rozlúčka predškolákov, marec – mesiac knihy…

Samostatne sa jednotlivé časti muzikálov dajú využiť ako hudobno-dramatické aktivity na rozvoj prosociálneho cítenia (Ako sa zvieratká pripravujú na zimu), pomoci a úcty k starším (Jesenná oberačka), poznávanie jarných kvetov (Darček pre mamičku), rozvoj pohybovej a telesnej zdatnosti, podporenie predčitateľskej gramotnosti a hudobnej gramotnosti (Poďme sa hrať na školu), poznávanie klasických rozprávok (Červená čiapočka).

Spevník je vhodný pre deti v MŠ, na 1. stupni ZŠ, v ZUŠ – dramatický krúžok.
Autorka: Mgr. Kira Páczerová

Obsah: 5 muzikálov s textami piesní, básní, notami, ilustračnými fotografiami. Formát A4, brožovaná väzba, 50 strán + prázdna strana za každým muzikálom určená na poznámky. (Muzikály boli prvý raz uverejnené v publikácii KaUčiNG MŠ DOBRÁ PRAX – v aktualizáciách č. 3 až 6.)

UKÁŽKA

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie