Magnetický hlavolam CUTS pre MŠ

0

Hlavolam je vhodný na rozvoj logického myslenia, zrakového vnímania, priestorovú tvorivosť, precvičovanie farieb, tvarov, pravo-ľavej orientácie, upevňuje vytrvalosť a trpezlivosť škôlkarov. Má široké možnosti využitia.

Na začiatok stačí, ak deti zvládnu vyplniť hraciu plochu kameňmi tak, aby ju celú pokryli. Zložitejšou úlohou je, keď je na ploche položený jeden kameň a musia vyplniť zvyšnú plochu. Najťažším variantom pre deti je hrať hru podľa stanovených pravidiel, keď sa môžu jednotlivé kamene rovnakej farby dotýkať iba rohmi a hráči plnia niektoré z 8 uvedených zadaní na doske, z ktorých každé ma vždy iba jedno riešenie.

Výhody hlavolamu: 
– rozvíja logické myslenie
– rozvíja pravo/ľavú orientáciu 
– rozvíja zrakové vnímanie
– rozvíja orientáciu na ploche, priestorové videnie, tvorivosť
– upevňuje vôľové vlastnosti, vytrvalosť, nevzdávať sa
– podporuje súťaživosť 
– dodržiava postupnosť od ľahšieho k ťažšiemu
– príprava na čítanie/zrakové vnímanie, orientácia na ploche
– vhodné na individuálnu aj skupinovú prácu 
– rozvíja matematické predstavy

Balenie v plastovej obálke obsahuje: magnetickú dosku s rozmermi 32 x 15,5 cm, hracie kamene – ploché geometrické tvary v 3 farbách, pravidlá a návod.

Víťaz súťaže „Hlavolam roka 2013“ v ČR.

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie