Päť lienok

0

Didaktická hra určená pre deti od 3 rokov do 2. roč. ZŠ a pre žiakov so ŠVVP. Karty s lienkami pomáhajú pri vytvorení matematickej predstavy čísla a jeho rozloženia. 

Hra „Dolož alebo ber“ (počítame do päť) Pravidlá: Hra je pre 2 – 4 hráčov od 4 rokov. Rozdajte každému hráčovi 5 kariet, zvyšok kariet nechajte ležať na stole. Prvý hráč vyberie ľubovoľnú kartu, druhý hráč k nej doloží kartu tak, aby súčet lienok na oboch kartách bol 5. Pokiaľ doloží, berie si k sebe obe karty, odloží ich na stôl a začne kolo s ďalšou kartou. Pokiaľ ale nemôže kartu s požadovaným počtom lienok doložiť, berie z kôpky jednu kartu a pokračuje ďalší hráč. Hra sa končí, keď sa kôpka kariet uprostred stola rozoberie a hráči už nemajú žiadnu kartu na doloženie. Vyhráva ten, kto získal najviac kariet.

60 kariet

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie