Hry so slovami a vetami (edukarty)

0

Materiál je zameraný na správne používanie zvratných/nezvratných slovies, predložky a rozvoj slovnej zásoby. Je určený pre deti od 3 do 8 rokov a staršie deti so špeciálnymi potrebami. Karty využijú pedagógovia v MŠ, v 1. a 2. ročníku ZŠ, špeciálni pedagógovia, rodičia. Súčasťou sú námety na aktivity.

Obsahuje tri súbory laminovaných kariet veľkosti 14,5 x 10,5 cm. Každý súbor má inú farbu okraja podľa zamerania aktivít:

1. ZVRATNÉ/NEZVRATNÉ SLOVESÁ: ČO ROBÍ RODINKA SPOKOJNÁ? (20 kariet so zeleným okrajom)

Precvičovanie zvratných/nezvratných slovies: natierať/natierať sa, česať/česať sa, obliekať/obliekať sa (si), umývať/umývať sa (si), kúpať/kúpať sa, učiť/učiť sa, utierať/utierať sa, hojdať/hojdať sa, sprchovať/ sprchovať sa.

2. PREDLOŽKY: KDE JE OPIČKA A KDE SLONÍČA? (16 kariet s červeným okrajom)

Precvičovanie predložiek: v/vo, na, pred, pod, za, nad, pri/vedľa, medzi

3. SLOVNÁ ZÁSOVA: ČO VIDÍŠ NA OBRÁZKU? (20 kariet so žltým okrajom)

Rozvoj slovnej zásoby, tvorba slovných spojení a viet.

Obsah: 56 didaktických kariet s námetmi na aktivity. Balené v praktickej plastovej obálke. 

Autorky: PeadDr. Lucia Senajová Dobrodenková, Mgr. Michaela Buková

Odborná konzultantka: PaedDr. Alena Štihová, PhD.

Bežná cena bude: 13,50 €

TERAZ: 10,50 €

Začiatok distribúcie: koniec 01/2019

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie