Rapotajú Radka s Robkom

0

Logopedický pracovný zošit je určený pre deti v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Uľahčí a spríjemní deťom nácvik správnej výslovnosti artikulačne najťažšej hlásky R. Deti zošitom sprevádzajú Radka a Robko, ktorí sa tiež usilujú naučiť správne vyslovovať R. 

Je koncipovaný postupom, aby s ním bez ťažkostí pracovali rodičia so svojimi deťmi, ktoré majú problém s výslovnosťou hlásky „R“, no bezpochyby ho využijú i logopédi či učitelia. Zošit obsahuje 34 pracovných listov A4, pričom cvičenia sú usporiadané od najjednoduchších k zložitejším. Nájdete v ňom aj niekoľko grafomotorických cvičení, úloh na počítanie a zároveň slúži deťom ako maľovanka.

Obsahuje aj užitočné informácie o tom, prečo je výslovnosť hlásky R taká ťažká, aké sú vhodné prípravné cvičenia pre deti a ako pracovať s týmto zošitom, aby deťom pomohol.

Odporúča Slovenská asociácia logopédov.

Autorka: Mgr. Milada Bugárová, logopedička

Ilustrácie: Mgr. Michaela Buková

Teší ma, že na slovenskom trhu s logopedickými pomôckami pribúda nový pracovný zošit, ktorý sa dá využiť pri nácviku hlásky R. Využiť ho môžu rodičia v domácom prostredí aj logopédi vo svojej praxi. Tento materiál slúži na nácvik a následné precvičovanie výslovnosti hlásky R v slabikách, slovách, vetách i básňach, zahŕňa veľa obrázkov a grafomotorických úloh. Autorka ho zostavila systematicky, na základe svojich odborných vedomostí a dlhoročnej logopedickej praxe.
Mgr. Frederika Godišová, logopedička – recenzentka

Hláska R je najťažšou slovenskou hláskou a zároveň najčastejšou príčinou, prečo deti navštevujú logopéda. Nácvik správnej výslovnosti môže trvať niekoľko mesiacov, počas ktorých často deti strácajú motiváciu a rodičia vyhľadávajú nové zábavné formy logopedického
cvičenia. Práve tu môže pomôcť výnimočná publikácia Rapotajú Radka s Robkom. Autorka zábavnou formou, ale pritom metodologicky prepracovane ponúka deťom aj ich rodičom úlohy, pri ktorých sa naučia hlásku R. Básničky, ktoré v pracovnom zošite nájdete, sú milé, ľúbivé a zároveň odborne spracované z foneticko-fonologického hľadiska. Krok za krokom sa teda pridáva náročnosť, ale zároveň sú úlohy hravé a zábavné, takže dieťa lákajú nahliadnuť, čo bude nasledovať ďalej.

Mgr. Mária Košútová, logopedička – recenzentka

40 strán, A4, č-b. Vytlačené na Slovensku.

UKÁŽKA

Kúpite len u nás.

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie