Balíček: KaUčiNG MŠ + predplatné

0

Odborno-metodická publikácia pre materské školy podľa nového ŠVP aj s ročným predplatným.

PUBLIKÁCIA KaUčiNG MŠ DOBRÁ PRAX V NÁMETOCH A ODPORÚČANIACH  MÁ ODPORÚČACIU DOLOŽKU MINISTERTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR A JE ZARADENÁ DO ZOZNAMU NÁRODNÉHO REGISTRA UČEBNÍC S ODPORÚČACOU DOLOŽKOU

BALÍČEK: PUBLIKÁCIA KAUČING MŠ – DOBRÁ PRAX  + ROČNÉ PREDPLATNÉ  (= 4 doplnky počas roka)

Balíček obsahuje: PUBLIKÁCIU: KAUČING MŠ – DOBRÁ PRAX + 4 doplnky = aktualizácie aj s poštovným a balným, ktoré posielame každý štvrťrok a obsahujú nové cielené vzdelávacie aktivity a dôležité informácie pre vedenie MŠ od Dr. Hajdúkovej a Dr. Uváčkovej.

REDAKČNÁ RADA = ZÁRUKA KVALITY PUBLIKOVANÝCH NÁMETOV:  Prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. – Pedagogická fakulta UMB B. Bystrica;  PaedDr. Blanka Lehotayová, PhD. – Pedagogická fakulta UK Bratislava; PaedDr. Eva Bruteničová – MPC Bratislava;  Mgr. Tünde Leginusová – MŠ Veľký Biel; PaedDr. Ilona Uváčková – Štátna školská inšpekcia, Bratislava.

NOVINKA OD 22. 11. 2016: Pri objednaní balíčka vám pošleme darček: mimoriadne úspešnú odborno-metodickú publikáciu: GRAFOMOTORIKA S KRTKOM VRTKOMRozvoj grafomotoriky predškolákov pomocou výtvarných aktivít v hodnote 11,40 €. 

balicek_kaucing_predplat-7694706

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie