Predmetové KAFOMETY

0

Počet produktov: 0

Cena: 0,00 €

KAFOMET pre základné školy > Predmetové KAFOMETY

Inovatívne námety na BIO, FYZ, CHEM pre 5.-6. roč.

Pôvodná cena 16,90 €. Autorky: PaedDr. Darina Výbohová, PhD., RNDr. Erika Piovarčiová Publikácia obsahuje 18 námetov na tvorivejšie a zaujímavejšie vyučovanie prírodovedných predmetov. Obsah p…

Inovatívne námety na MAT a INF pre 5. – 6. roč. ZŠ

Pôvodná cena 16,90 €. Autorky: Mgr. Slavomíra Melichová, PhD., Ing. Miroslava Jakubeková, Mgr. Eva Uličná Príručka obsahuje 8 rozsiahlejších námetov, pričom každý príspevok je spracovaný ako metod…

Inovatívne námety na VYV pre 5. – 6. ročník ZŠ

Pôvodná cena 16,90 €. Autorky: PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD. a kol. Tematicky je príručka orientovaná na obsah výtvarnej výchovy pre 5. a 6. ročník základnej školy, obsahuje 13 prehľadne sprac…