PDF Rozvoj grafomotoriky detí v MŠ

0

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Grafomotoriku môžeme charakterizovať ako pohyb, ktorý sprevádza písanie a kreslenie. Zároveň je to rozvíjanie motorických činností, ktoré sa podieľajú na písaní.

PDF publikácia prináša v prvých dvoch častiach jedenásť námetov na grafomotorické cvičenia od prof. PaedDr. Daniely Valachovej, PhD. a v tretej časti projekt zameraný na rozvíjanie grafomotorických zručností detí predškolského veku.

Autorky: prof. PaedDr. D. Valachová, PhD.; Bc. Veronika Nagyová

18 prehľadne spracovaných strán formátu A4

Po objednaní Vám bude e-mailom zaslaná faktúra a prístupové heslá. Na našich webových stránkach sa pomocou týchto údajov prihlásite a Vami objednanú PDF publikáciu si jednoducho stiahnete do počítača. PDF publikácie sa neposielajú poštou.

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie