PDF publikácie pre ZŠ

0

Matematika 6 – 9

Kompletný prehľad učiva matematiky preberanej na 2. stupni ZŠ a v nižších ročníkoch osemročných gymnázií v jednej stručnej učebnici. Publikácia má dve časti. V 1. časti nájdete: definície, vzorce, po…

Námety a pracovné listy na matematiku pre 2.ročník

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Atraktívne nápady a graficky príťažlivé pracovné listy na precvičenie matematiky v 17 rôznych príspevkoch. Vyskúšajte s deťmi počítanie v domč…

Námety a pracovné listy na prírodovedu pre 2. roč.

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Celkovo 17 v praxi overených námetov, použiteľných pri vyučovaní o stromoch, ovocí a zelenine, zvieratách a mnohých ďalších témach. Spoznávani…

Námety a pracovné listy na vlastivedu pre 2.ročník

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Príspevky, ktoré ľahko využijete nielen na vlastivede, ale napríklad aj na literatúre, výtvarnej a telesnej výchove. Zoznamovanie sa s kolobeh…

Námety na rozvoj čitateľskej gram. pre 1.- 4. roč.

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Ide o súbor pracovných listov, ktorými jednoducho nahradíte čitateľské denníky prostredníctvom dobrodružstiev Pipy Dlhej Pančuchy, čítaním o M…

Netradičné výtvarné techniky na 1. stupni ZŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Publikácia prináša 10 rozmanitých prehľadne spracovaných tém, napr. aktivity zamerané na rozvoj zmyslového vnímania – Čo nám chutí najviac?, s…

PDF Dopravná výchova na 1. stupni ZŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Skúšali ste už svojich žiakov z jazdy na bicykli? V texte Jazda zručnosti nájdete okrem iného aj podrobný popis, ako zostrojiť na školskom dvo…

PDF Environmentálna výchova na 1. stupni ZŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Ekologické hry, tajničky, pracovné listy z príspevku Separovanie a recyklovanie odpadu sú výborným doplnkom pri učive o odpadoch. Deň stromov …

PDF Etická výchova na 1. stupni ZŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Na prehĺbenie pozitívneho vzťahu medzi žiakmi je vhodný príspevok Skladačkové tričká. Zvláštny a tajomný je príbeh o Krajine teplých chumáčiko…

PDF Hudobná výchova na 1. stupni ZŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! V publikácii nájdete viaceré zaujímavé prípravy na vyučovanie. Napr.: Hudba hraj! – choreografickú a rytmickú hru podľa štruktúry v pracovných…

PDF Náboženská výchova na 1. stupni ZŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Obsahuje napr.: Veľký pohreb alebo strachy preč! – aktivity na pochopenie slávenia sviatkov Veľkej noci a boj proti strachu v bežnom živote; P…

PDF RECYKLOMÁNIA-druhá šanca,zo starého nové

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Výtvarné aktivity od Mgr. Adriány Václavkovej s témou recyklovania pre 2. stupeň ZŠ. Praktické návody, ako zmysluplne využiť staré nepotrebné …

PDF Telesná výchova na 1. stupni ZŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Komplexný pohybový rozvoj, tréning rýchlosti a zdravú súťaživosť žiakom priblížite podľa príspevkov Efektívne hodiny TEV (jar, leto, zima). Do…

RECYKLOMÁNIA-druhá šanca, zo starého nové

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Výtvarné aktivity od Mgr. Adriány Václavkovej s témou recyklovania pre 2. stupeň ZŠ. Praktické návody, ako zmysluplne využiť staré nepotrebné ve…

Výhodný balíček: DOPRAVNÁ VÝCHOVA V ZŠ

Dočasne nedostupné

22,00 €

Výhodný balíček produktov o doprave a cestovaní obsahuje: Dopravná výchova na 1. stupni ZŠ (PDF publikácia) + Rozprávky o dopravných značkách 1 + Rozprávky o dopravných značkách 2

ZÁBAVNÁ ANGLIČTINA pre 1. až 4. ročník ZŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Publikácia obsahuje 18 spracovaných tém vrátane nápaditých pracovných listov s vtipnými ilustráciami, napr.: Objavujeme Slovensko metódou CLIL…

Zápis do 1. ročníka – remeslá

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Projekt na prvé zoznámenie dieťaťa a rodiča so školou. Počas zápisu do 1. ročníka ZŠ učiteľ sprevádza dieťa jednotlivými stanovišťami, na ktor…