PDF publikácie pre MŠ

0

PDF Deň matiek a téma rodina v MŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Námety a aktivity na rozvoj sociálnych a emocionálnych kompetencií s tematikou rodiny. Obsahuje Srdiečko pre mamičku – návrh besiedky pri príl…

PDF Dopravná výchova v MŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Publikácia prináša edukačnú aktivitu Dopravné prostriedky – rozmanité komunikatívne situácie zamerané na rozvíjanie kognitívnych a učebných ko…

PDF Edukačné aktivity na rozvoj komunik. komp.

Súbor námetov, prostredníctvom ktorých môžete zaujímavo precvičovať základné komunikačné zručnosti detí. Vďaka aktivitám sa ocitnete v čarovnom svete písmen, zahráte sa s telefónom alebo s hláskou „m“…

PDF Environmentálna výchova v MŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! PDF publikácia obsahuje sedem edukačných aktivít, ktoré umožnia deťom aktívne sa oboznámiť s vlastnosťami materiálov a významom separovania od…

PDF Hravé umenie

Cyklus námetov o stretnutí detí materskej školy s umením a kultúrou od PaedDr. Martiny Pavlikánovej, PhD. Aktivity sú doplnené farebnými fotografiami.

PDF Chystáme sa do školy

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Námet je rozdelený na dve časti: 1. Návšteva v škole – opisuje ukážkovú vyučovaciu hodinu, spoznávanie školy, približuje deťom školskú tašku s…

PDF JARNÉ inšpirácie-námety pre prácu s deťmi v MŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Praktická inšpiratívna publikácia plna atraktívnych námetov. Deti určite zaujmú pokusy s izbovými kvetinami podľa príspevku Objavujeme svet ra…

PDF JESENNÉ INŠPIRÁCIE-námety pre prácu v MŠ

Štvrtý zo série inšpiratívnych metodických materiálov. Uzatvára súbor atraktívnych PDF publikácií, ktoré poznáte pod názvami Zimné/jarné/letné inšpirácie. S deťmi využijete tekvice,…

PDF KAFOMETÍK POČASIE

Súbor poznávacích, pohybových a výtvarných edukačných aktivít na tému: POČASIE. Originálne rozprávky o počasí, ako aj 50 ilustrovaných pracovných listov. Pre deti od 3 do 6 r. Nápadité a veselé pra…

PDF Land art v MŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! LAND ART je súčasťou umenia dvadsiateho storočia. Predstavuje formu krajinného umenia a je veľmi vhodným inšpiračným konceptom na výtvarnú edu…

PDF LETNÉ INŠPIRÁCIE-námety pre prácu s deťmi v MŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Prostredníctvom zaujímavého projektu Bylinky z lúky sa deti zoznámia s lúčnymi kvetmi, bylinkami a ich využitím. Príspevok Lesom svetom je spo…

PDF Moje telo a zmysly

Deti prostredníctvom rozmanitých hier a aktivít v tejto PDF publikácii spoznávajú časti ľudského tela, funkcie životne dôležitých orgánov, zmyslové orgány a tiež nadobúdajú skúsenosti v situáciách nev…

PDF Na jar kvitne konvalinka

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Ďalšia PDF publikácia od Mgr. Ľudmily Pollákovej, ktorá je zameraná na aktivity v súvislosti s ročnými obdobiami. Vďaka nápaditým aktivitám de…

PDF Na jeseň si vietor píska

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! V ďalšej časti: Na jeseň si vietor píska prinášame námety zamerané na pozorovanie zmien v prírode na jeseň. Príspevok obsahuje až 16 rôznorodý…

PDF O rozprávkach s rozprávkami

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Ide o súbor netradičných edukačných aktivít pre materské školy s využitím známych rozprávok. Napríklad projekt Soľ nad zlato ? hodnoty v rozp…

PDF O rozprávkach s rozprávkami (2. časť)

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Ďalšia časť súboru netradičných edukačných aktivít pre materské školy s využitím známych rozprávok. Napríklad projekt Dlhý, Široký, Bystrozrak…

PDF Putovanie vesmirom

Obsahuje edukačné aktivity a hrové činnosti využívajúce detskú zvedavosť, záujem o vnímanie sveta a vesmíru, je doplnený o farebné fotografie a ilustrácie. Nájdete v ňom využitie odpadových materiálov…

PDF RECYKLOMÁNIA-druhá šanca,zo starého nové

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Výtvarné aktivity od Mgr. Adriány Václavkovej s témou recyklovania pre 2. stupeň ZŠ. Praktické návody, ako zmysluplne využiť staré nepotrebné …

PDF Rozvoj grafomotoriky detí v MŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe! Grafomotoriku môžeme charakterizovať ako pohyb, ktorý sprevádza písanie a kreslenie. Zároveň je to rozvíjanie motorických činností, ktoré sa p…