PDF Deň matiek a téma rodina v MŠ

0

Námety a aktivity na rozvoj sociálnych a emocionálnych kompetencií s tematikou rodiny. Obsahuje: Srdiečko pre mamičku – návrh besiedky pri príležitosti Dňa matiek, dramatizácia rozprávky, piesne s notovými záznamami, postup na výrobu darčeka pre mamu, Patríme k sebe, ocko – posilňovanie vzťahu otca s dieťaťom, Ocko, mama, s nimi deti – sedemdňový projekt s aktivitami na oboznámenie detí s postavením členov rodiny, Mama má sviatok – kompletný program slávnostnej besiedky, v ktorej sa striedajú rôzne výrazové formy – recitácie, spev, dramatizácia, hudobno-pohybové hry.

36 strán A4. Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe!
Obsah si môžete prezrieť v záložke súbory a odkazy.

(PDF publikácia obsahuje príspevky, ktoré pôvodne vyšli v aktualizáciách KAFOMETU pre MŠ – VÝBER v r. 2012 – 2014.)

Publikácia má formu PDF, neposiela sa poštou. 

Po objednaní Vám bude e-mailom zaslaná faktúra a prístupové heslá. Na našich webových stránkach sa pomocou týchto údajov prihlásite a Vami objednanú PDF publikáciu si jednoducho stiahnete do počítača. PDF publikácie sa neposielajú poštou.

Diskusia je prázdna.

Pridať príspevok do diskusie