O nás

0

Pedagogické vydavateľstvo INFRA Slovakia, s. r. o., vzniklo v roku 2009. Špecializujeme sa na vydávanie originálnych autorských publikácií, pracovných zošitov, didaktických a logopedických pomôcok. Organizujeme odborné semináre, prednášky a raz ročne konferenciu: HLAVA, RAMENÁ, KOLENÁ, PALCE alebo CELOSTNÝ ROZVOJ DIEŤAŤA (nielen) V MATERSKEJ ŠKOLE.

Na Slovensko sme priniesli japonskú tzv. kamishibai techniku rozprávania príbehov v podobe Rozprávkového kufríka. Pre deti sme vydali jedinečné pracovné zošity formátu A3 na rozvoj a zdokonaľovanie grafomotoriky: Bodka a Čiarka – hra s ceruzkou, Bodka a Čiarka v rozprávkach, didaktické karty, tzv. edukarty: Hry so slovami a vetami, Spoznávame zvieratká 1, 2, Spoznávame povolania, Sviatky, zvyky a tradície s Diankou a Tomášom…

Logopedické karty a pomôcky pripravujeme v spolupráci so Slovenskou asociáciou logopédov (SAL). Najnovšie sú edície LOGOPÉDIA ZÁBAVNE 1 (Rozcvičme si jazýček, Sykavky zábavne a hra Šikovný jazýček) a LOGOPÉDIA ZÁBAVNE 2 (Od slov k vetám a Logopedické minihry).

V spolupráci s Asociáciou špeciálnych pedagógov škôl a poradní sme vydali sprievodcov učivom počas celej ZŠ: Bystríkova pomôcka SJ, Bystríkova pomôcka MAT. Autorkou obľúbenej didaktickej hry Bystrík je tiež špeciálna pedagogička.

Pedagogickej verejnosti sú známe naše KAFOMETY (Katalógy foriem a metód) a monotematické KAFOMETÍKY (Vesmír, Sviatky a tradície, Ekológia a príroda, Rodina a ľudia…), ako aj KaUčiNG (Katalóg Učiteľa Novej Generácie) pre MŠ DOBRÁ PRAX. Pre materské školy sme vydali niekoľko metodických publikácií, napr. Rozvíjame jazykovú a literárnu gramotnosť detí v MŠ, Oblasti edukačných skúseností detí v materských školách, Rozprávková grafomotorika, Grafomotorika s krtkom Vrtkom, Cvičenia pre deti, Malí vedátori, Príroda a jej tajomstvá… V materských školách sú obľúbené spevníky: Pesničková rozcvička jazýčka s CD, V našej škôlke, V našej škôlke 2 (s CD), Detské muzikály…

Všetky naše publikácie a pomôcky pre deti tlačíme a vyrábame výhradne v SR alebo ČR.

Okrem vydavateľskej činnosti ponúkame prostredníctvom nášho e-shopu aj knihy, pracovné zošity, CD, DVD a hry pre deti, pedagógov i rodičov od našich partnerov, pretože chceme, aby ste si na našej stránke našli čo najviac zaujímavých produktov.

KONTAKTY:

Bc. Eva Hodková – konateľka ([email protected])

PaedDr. Lucia Senajová Dobrodenková – riaditeľka ([email protected])

Zuza Honz – distribúcia a sklad ([email protected])