OSKOLA.CZ

0

Ako sa to robí

Päť súborov dejových obrázkov po štyroch kartičkách. Úlohou je zoradiť štvoricu kartičiek podľa postupnosti deja.

Ako sa to stalo

Dočasne nedostupné

5,66 €

Úlohou je zoradiť štvoricu kartičiek podľa postupnosti deja. Dejové obrázky zobrazujú prírodu a prirodzené veci okolo nás, napr. stavanie snehuliaka, jedenie jabĺčka atď.

Činnosti v priebehu dňa – dievča

Súbor 12 kartičiek, na ktorých je zobrazené, čo robí dievča po celý deň. Ráno vstane, oblečie sa, naraňajkuje, umyje si zuby… Rozprávanie deja rozvíja plynulosť reči a slovnú zásobu.

Činnosti v priebehu dňa – chlapec

Súbor 12 kartičiek, na ktorých je zobrazené, čo robí chlapec po celý deň. Ráno vstane, oblečie sa, naraňajkuje, umyje si zuby… Rozprávanie deja rozvíja plynulosť reči a slovnú zásobu.

Čísla – predlohy k plastelíne

Súbor obsahuje 12 veľkých, pevne zalaminovaných kariet, na ktorých sú zobrazené čísla 1-12. Karty slúžia ako predlohy na modelovanie z plastelíny.

Čo kto robí

Súbor obsahuje celkom 40 kartičiek, na ktorých chlapec, dievča, opička a myšiak robia rôzne činnosti s rôznymi vecami. Žiadne kartičky nie sú rovnaké, sú si len podobné. Využitie: tvorenie viet, hľada…

Dejové postupnosti

Súbor šiestich jednoduchých dejových postupností, každá má štyri karty. Ide o jednoduché obrázkové príbehy.

Farby a veci vôkol nás

33 kartičiek s rozmermi 5 x 5 cm Súbor kartičiek naučí deti poznávať 11 základných farieb a vecí okolo nás. Ku každej farbe sú tri obrázky.

Generalizácia

Generalizácia znamená priradiť k jednému slovu viac obrázkov. Napr. nájsť všetky čiapky, bicykle, telefóny, stromy, zvončeky atď.

Hľadaj rozdiel

Súbor 12-tich farebne odlíšených dvojíc obrázkov. Dvojicu tvoria dva podobné obrázky, ktoré sa líšia len svojimi vlastnosťami. Kartičiek: 24

Hodiny – predlohy k plastelíne

Špecifikácia Súbor obsahuje 2 veľké listy vo formáte A4, ktoré sú pevne zalaminované. Ďalej súbor obsahuje 72 kartičiek digitálnych hodín a 72 kartičiek ručičkových hodín. Úlohou je na list vymodelova…

Následok deja

Súbor dejových dvojíc. Dieťa má za úlohu nájsť dvojicu (môžeme regulovať počet kartičiek) a povedať, čo sa na obrázkoch stalo a prečo. Napríklad: Dievča dostane darček. Dievča si rozbalí darček./Chl…

Nauč sa farby

Žltá je ako slniečko, zelená ako trávička, červená ako jahôdka, čierna ako krtko… To sú prvé farby našich detí. Súbor 22 kartičiek uľahčí deťom pomenovanie a poznávanie farieb. Všetky kartičky sú …

Naučné kartičky – Dopravné prostriedky

Dočasne nedostupné

2,50 €

Deti s poruchou porozumenia alebo s poruchou autistického spektra mávajú problém orientovať sa vo viacerých obrázkoch, neradi si prezerajú knižky a je pomerne ťažké zaujať ich pozornosť. V kartičkách…

Naučné kartičky – Hudobné nástroje

Deti s poruchou porozumenia alebo s poruchou autistického spektra mávajú problém orientovať sa vo viacerých obrázkoch, neradi si prezerajú knižky a je pomerne ťažké zaujať ich pozornosť. V kartičkách…

Naučné kartičky – Náradie

Deti s poruchou porozumenia alebo s poruchou autistického spektra mávajú problém orientovať sa vo viacerých obrázkoch, neradi si prezerajú knižky a je pomerne ťažké zaujať ich pozornosť. V kartičkách…

Naučné kartičky – Ovocie a zelenina

Dočasne nedostupné

2,50 €

Súbor obrázkov – ovocia a zeleniny slúži na zafixovanie slov, najskôr do pasívnej, a potom do aktívnej slovnej zásoby. 

Naučné kartičky – Veci v dome

Dočasne nedostupné

2,50 €

Deti s poruchou porozumenia alebo s poruchou autistického spektra mávajú problém orientovať sa vo viacerých obrázkoch, neradi si prezerajú knižky a je pomerne ťažké zaujať ich pozornosť. V kartičkách…

Nezmyselné obrázky

Súbor obsahuje 24 kartičiek s nezmyselnými obrázkami. Úlohou detí je popísať, čo je na obrázku zlé, prečo je to zlé a ako by to malo byť správne.

Obrázková abeceda

Obrázková abeceda obsahuje k 32 písmenám slovenskej abecedy jeden obrázok, jedno písmeno, jedno slovo, a potom taktiež veľkú kartičku kde je obrázok, písmeno i slovo. Kartičky sú zalaminátované.