Odborná literatúra

0

BODKA A ČIARKA – Hra s ceruzkou

Pracovný zošit na rozvoj grafomotorických zručností s odporúčacou doložkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. BODKA A ČIARKA – HRA S CERUZKOU ponúka iný uhol pohľadu na proces rozvíj…

Ako sa dohovoriť s tigrom

Potreba komunikovať je prirodzenou potrebou všetkých ľudí. Priamo ovplyvňuje nás a ľudí v okolí. Úspešná komunikácia prispieva k spokojnému a harmonickému životu. Rodíme sa ale s veľmi obmedzenými kom…

Ako sa krotí tiger

Pracujeme s poruchou pozornosti a hyperaktivou. Kniha je určená pre pedágov, rodičov aj deti. Vitajte v škole krotiteľov tigrov! Táto škola je vhodná skutočne pre všetkých, pre deti aj dospelých, pedi…

Angličtina 1 – pre žiakov so ŠVVP

Ilustrovaná učebnica angličtiny pre 1. stupeň ZŠ, 1. diel. Je vhodná aj na výučbu detí so špecifickými poruchami učenia. Obsahuje tematické celky: My Friends, Greetings, Numbers, Colours, Christmas,…

Angličtina 2 – pre žiakov so ŠVVP

Ilustrovaná učebnica angličtiny pre 1. stupeň ZŠ, 2. diel. Je vhodná aj na výučbu detí so špecifickými poruchami učenia. Obsahuje tematické celky: Months, My body, Activities, Numbers (13 – 100), Cl…

Angličtina 3 – pre žiakov so ŠVVP

Ilustrovaná učebnica angličtiny pre 1. stupeň ZŠ, 3. diel. Je vhodná aj na výučbu detí so špecifickými poruchami učenia. Obsahuje tematické celky: School, Timetable, Time, Professions, Christmas wis…

Artikulace a fonologické rozlišování hlásek

Publikácia v českom jazyku. Prvá časť knihy je názorným a stručným návodom, ako podporiť už o 2- a 3-ročných detí rozvoj tých zručností, ktoré sú potrebné na dobrý vývoj artikulácie. Je určená predov…

Autismus a Chardonnay

Co mají společného písek a sušenky? Nebo hokejky s plyšákem a modřiny s letákem? Svět autistických dětí a jejich každodenní starosti.

Autismus od A do Z

Publikace se snaží čtivým a srozumitelným způsobem shrnout nejnovější informace o autismu.

BODKA A ČIARKA 1: 10 ks

Pracovný zošit formátu A3 je určený na podporu rozvíjania grafomotorických zručností detí od troch rokov, ako aj starších detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

BODKA A ČIARKA 1: 20 ks

Pracovný zošit formátu A3 je určený na podporu rozvíjania grafomotorických zručností detí od troch rokov, ako aj starších detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

BODKA A ČIARKA 1: 30 ks

Pracovný zošit formátu A3 je určený na podporu rozvíjania grafomotorických zručností detí od troch rokov, ako aj starších detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Cizí jazyky a specifické poruchy učení

Publikácia v českom jazyku. Kniha je štruktúrovaná tak, aby umožnila čitateľovi preniknúť do ťažkostí s dyslexiu, predstaviť si a chápať tieto ťažkosti vo výučbe cudzieho jazyka a hľadať cesty optimá…

Čítanie pre dyslektikov

Knižka určená pre deti s problémami pri čítaní im môže pomôcť odstrániť problémy s čítaním hravou formou. Vhodná pre deti od 6 –8 rokov. Knižka zameraná na zvládnutie techniky čítania pre deti, ktoré…

Čitateľské tabuľky (SK)

Praktické poznatky sa stali základom na vytvorenie súhrnného, náležite rozsiahleho a štruktúrovaného súboru textov, ktorý je určený na špecifický nácvik základných čitateľských zručností detí. Ide o š…

Grafomotorika s krtkom Vrtkom

Rozvoj grafomotoriky predškolákov pomocou výtvarných aktivít Odborno-metodická publikácia pre učiteľky materských škôl a rodičov prináša súbor netradičných aktivít na rozvíjanie grafomotorických z…

Hry s rečou

Tvorivé cvičenia pre deti, ktoré chcú správne vyslovovať. Komunikačné zručnosti majú stále väčší vplyv na uplatnenie človeka v spoločnosti a na trhu práce, preto by sme mali deťom poskytnúť čo najväčš…